بیمه درمان تکمیلی (گروهی)

بیمه تکمیلی چیست:

با توجه به هزینه های روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این  هزینه ها ، بیمه پاسارگاد طرح بیمه های درمانی خود را عرضه می نماید . بیمه درمانی صرفا به صورت گروهی که یکی از مهمترین و پرکابردتربن انواع پوشش های بیمه ای را دارا میباشد، ارائه می گردد . موسسه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنان  با اعضای تحت تکفلشان از ۱۰۰ نفر بیشتر باشد می توانند تحت پوشش بیمه گروهی مازاد درمان قرار گیرند . تعهد اصلی در بیمه مازاد درمان گروهی ، جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود بوده و هزینه های پاراکلینیکی ، هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم ، هزینه های مجاز سرپائی ، هزینه پیوند اعضاء طبیعی بدن ، هزینه های آمبولانس و … قابل اضافه شدن به پوشش اصلی می باشد .

 

تعاریف بیمه گر و بیمه گذار در بیمه نامه درمان تکمیلی:

  • بیمه گر :شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در ‌بیمه‌نامه نوشته شده است. در ازای دریافت ‌حق‌ بیمه، متعهد به جبران خسارت‌های احتمالی طبق شرایط مندرج در ‌بیمه‌نامه می‌باشد.
  • بیمه گذار : شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات آن در بیمه‌نامه قید گردیده و پرداخت حق بیمه را به عهده دارد و استفاده کنندگان از منافع بیمه‌نامه را تعیین می‌کند.

 برخی از مفاهیم بیمه ای عبارت است از:

دوره انتظار بیمه تکمیلی پاسارگاد

مدت زمانی است که درطول آن بیمه گرتعهدی به جبران خسارتهای مشروحه ذیل ندارد وتاریخ شروع آن ازتاریخ اولین پوشش بیمه برای هربیمه شده خواهدبود.

  • دوره انتظار برای زایمان طبیعی و سزارین برای گروههای زیر 250 نفر9 ماه و از 250 نفر الی 1000نفر 6 ماه تمام خواهدبود.
  • دوره انتظار برای بیماریهای ذیل 3 ماه می باشد:                                                                                                                   
  • کاتاراکت، استرابیسم، پولیپ و انحراف بینی، جراحی­ سینوس، لوزه، جراحی­ قلب ، نارسایی­ های مزمن­ کلیه، دیسک­ ستون فقرات، پروستات، واریکوسل، میومکتومی و هیسترکتومی، سیستوسل، رکتوسل و آنتروسل.
  • دوره انتظار برای گروههایی که بیش از هزار نفر باشند اعمال نخواهد شد.

 

فرانشیز بیمه تکمیلی پاسارگاد:

  • عبارت است از سهم  معینی از هزینه های درمانی مورد تعهد این قرارداد که تأمین آن به عهده بیمه شده می باشد.
  • درصورتی که بیمه ­شدگان از مزایای بیمه گر اول استفاده نمایند، مابـه التـفاوت خسارت تا سقف تعهد بیمه­ گر (طبق ضوابط قرارداد وپس از تطبیق)بدون کـسر فرانشیز قابل پرداخت خواهد بود، مشروط بر اینکه جمع خسارت­های پرداختی بیمه گر اول و بیمه پاسارگاد از صد در صد هزینه های انجام شده ، تجاوز ننماید .
  • در صورتی که بیمه ­شدگان از مزایای بیمه ­گر اول استفاده ننمایند و یا سازمان­های مذکور از پرداخت خسارت به هر­ دلیلی خودداری نمایند میزان سهم  خسارت عهده بیمه شده در هر مورد معادل فرانشیز تعیین شده طبق ماده 5 این قرارداد خواهد بود.

فرم پیشنهاد درمان گروهی

درمان تکمیلی

دندانپزشکی