اتومبیل

با توجه به نقش ضروری اتومبیل در زندگی روزمره انسان و ملموس بودن خطرهای ناشی از وقوع حوادث رانندگی ، بیمه اتومبیل در دنیا از استقبال خاصی برخوردار است  و جزو پرفروش ترین بیمه ها محسوب می گردد . بیمه اتومبیل جبران کننده خسارتها و صدمات و زیان هایی ناشی از حوادث رانندگی است که در اثر استفاده از وسایل نقلیه به اشخاص ثالث ، سرنشینان یا مالک اتومبیل وارد می شود.

 

بیمه شخص ثالث 

براساس قانون ، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظف هستند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی (محموله های همراه) که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود، بیمه کنند . این بیمه نامه با تعهدات متفاوت برای جبران خسارتهای مالی و جانی صادر می شود ، لذا توصیه می گردد تعهدات این بیمه نامه با در نظر گرفتن رشد و افزایش دیه در سال های آتی خریداری گردد.

 

بیمه حوادث راننده

این بیمه نامه برای پرداخت غرامت صدمات بدنی ناشی از حادثه اعم از فوت ، نقص عضو ، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی را تا مبلغ تعیین شده به راننده اتومبیل که به موجب قانون ” ثالث” تلقی نمی شود جبران می نماید و تا حد دیه کامل قابل خریداری می باشد .

 

بیمه بدنه اتو مبیل

الف-خسارتهای تحت پوشش :

 • خسارتی که ناشی از برخورد وسیله نقلیه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به وسیله نقلیه و یا واژگونی و سقوط وسیله باشد و یا چنانچه در حین حرکت،اجزا و یا محمولات وسایل نقلیه به آن برخورد نماید وموجب بروز خسارت شود.
 • آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار
 • سرقت کلی وسیله نقلیه و یا خسارت ناشی از عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است و همچنین خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
 • خسارت باطری و لاستیک های چرخ وسیله نقلیه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده (تا پنجاه درصد قیمت نو)

ب-پوشش های تکمیلی (قابل افزایش):

 • پوشش نوسان قیمت خودرو
 • پوشش تعدیل فرانشیز خسارتهای کلی
 • پاشیدگی رنگ ، مواد اسیدی ، شیمیایی
 • هزینه ایاب وذهاب در مدت تعمیر خودرو
 • شکست شیشه بدون برخورد اشیاء
 • سیل، زلزله، آتشفشان، تگرگ، طوفان و بهمن    
 • ترانزیت

 

فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه بدنه وسیله نقلیه موتوری زمینی

فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث